page_banner

Kvalitet

Kvalitetshantering

Vårt kvalitetsledningssystem inkluderar alla aspekter av kvalitet relaterade till anläggningar, produkter och tjänster.Kvalitetsstyrning är dock inte bara inriktad på produkt- och tjänstkvalitet, utan också på sättet att uppnå det.
Vår ledning följer nedanstående principer:
1. Kundfokus
2. Att förstå nuvarande och framtida kundbehov är avgörande för vår framgång.Det är vår policy att möta kundernas krav och överträffa alla kunders förväntningar.
3. Ledarskap

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

Kvalitet Arrurance
Kvalitetssäkring innebär utveckling och implementering av ett system som ger förtroende för en produkts kvalitet och säkerhet.Det uppnås genom planerade och systematiska aktiviteter implementerade i ett kvalitetssystem för att säkerställa att kraven för produktutveckling uppfylls.

Kvalitetskontroll
Kvalitetskontroll är handlingen att kontrollera processerna i samband med produkttillverkningen och utvärdera produktkvaliteten i olika steg från råvaror till den slutliga förpackade produkten som når konsumenten.

KVALITET (4)